Google+
You can buy viagra αγορα and also get free cialis αγορα

alt
Ένα νέο σύστημα παραδόθηκε σε επιχειρησιακή λειτουργία από το εργαστήριο Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικότητας-eBusiness Lab (www.ebusiness-lab) του τμήματος Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία (www.epdo.teimes.gr) του ΤΕΙ Μεσολογγίου. Πρόκειται για μία εφαρμογή εκπαίδευσης από απόσταση (e-learning) η οποία παραδόθηκε και λειτουργεί στη εταιρία QUANTOS.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα περιέχει μαθήματα στατιστικής. Τα βασικά μαθήματα που παραδίδονται από απόσταση είναι:

 • Δειγματοληψία (Sampling)
 • Εισαγωγή στην διασφάλιση της εμπιστευτικότητας των στατιστικών δεδομένων (Introduction to Statistical Disclosure Control)
 • Ανάλυση δεδομένων (Data Analysis)

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα είναι υλοποιημένη στα αγγλικά, γαλλικά και αραβικά. Οι εκπαιδευόμενοι είναι άτομα που έχουν σπουδάσει στατιστική χωρίς εμπειρία στο πεδίο της δειγματοληψίας ή και επιστήμονες με μαθηματικό υπόβαθρο ή με γνώση στις εισαγωγικές έννοιες της στατιστικής. Στόχος του συστήματος είναι οι εκπαιδευόμενοι να:

 • κατανοήσουν πλήρως το περιβάλλον της στατιστικής,
 • να εξοικειωθούν με τα διάφορα στατιστικά πακέτα,
 • να αναγνωρίζουν τα όρια και τις παραλλαγές κάθε στατιστικής μεθόδου.

Η παροχή της υπηρεσίας χρεώνεται. Η πληρωμή κάθε σειράς μαθημάτων γίνεται μέσω PayPal ή μέσω κατάθεσης σε λογαριασμό τραπέζης. Ο πελάτης-σπουδαστής προπληρώνει τη σειρά των μαθημάτων που θέλει να παρακολουθήσει π.χ. Sampling και λαμβάνει ένα κωδικό εισόδου, αφού πρώτα ενημερωθεί αναλυτικά για τις προσφερόμενες υπηρεσίες, το κόστος, τον εξοπλισμό που θα χρειαστεί κλπ. Ένα μάθημα είναι εισαγωγικό, για να γνωρίσει στην αρχή το περιβάλλον μάθησης, τους εκπαιδευτές και τους συμμαθητές του, να εκφράσει τις ανάγκες και τις προσδοκίες του και για να δει τις απαιτήσεις του μαθήματος. Στη συνέχεια οι εκπαιδευτές τον ενημερώνουν προσωπικά για το πρόγραμμα σπουδών, τους στόχους, το χρονοδιάγραμμα επίτευξής τους και τις ασκήσεις που παραγάγουν για τον ίδιο, με βάση όσα κατέθεσε στη αρχή. Με τη ολοκλήρωση της σειράς των μαθημάτων υπάρχει γραπτό και ίσως και προφορικό τεστ, ανάλογα με τις ανάγκες που δήλωσε ο σπουδαστής ότι έχει, και στη συνέχεια του χορηγείται πιστοποιητικό παρακολούθησης.
Ο εκπαιδευόμενος αφού πάρει το κλειδί από τον διαχειριστή της πλατφόρμας, μπορεί να εισαχθεί στο σύστημα. Με την εισαγωγή του μπορεί:

 • να μελετήσει την συγκεκριμένη θεματική ενότητα
 • να λύσει ασκήσεις/τεστ/εργασίες που του έχει βάλει ο εκπαιδευτής
 • να μάθει παίζοντας τα «παιχνίδια» που έχει δημιουργήσει ο εκπαιδευτής
 • να συμμετέχει στο forum συζήτησης με άλλους εκπαιδευόμενους και με τον εκπαιδευτή
 • να συνομιλήσει σε πραγματικό χρόνο με τους χρήστες που έχουν δικαίωμα να παρακολουθήσουν το συγκεκριμένο μάθημα
 • να δει χρονοδιάγραμμα μαθήματος
 • να δει το λεξικό όρων
 • να απαντήσει σε διάφορες έρευνες
 • να δει την βαθμολογία του στα διάφορες ασκήσεις
 • να συμπληρώσει στο wiki (ιστοσελίδα στην οποία ο κάθε ένας μπορεί να προσθέσει ή να επεξεργαστεί δεδομένα)

Στην υπηρεσία εμπλέκονται ένας ή δύο καθηγητές της επιχείρησης καθώς και ένας οργανωτικός υπεύθυνος/ υπεύθυνος συντονισμού

Πριν τη παροχή της υπηρεσίας έχει γίνει η απαραίτητη ψηφιοποίηση των διδακτικών υλικών (κειμένων, ασκήσεων, γλωσσικών παιχνιδιών κ.α.) Η υπηρεσία αυτής της εκπαίδευσης διατίθεται αποκλειστικά από ηλεκτρονικά κανάλια και το θεματικό πεδίο είναι μοναδικό στον ευρωπαϊκό χώρο. Οι εκπαιδευόμενοι έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν με τον καθηγητή κατά τη διάρκεια τις on-line συνεδρίας

Η συγκεκριμένη υπηρεσία χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα eServicers. Η ενίσχυση της εταιρίας για την παροχή νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Κοινωνία της Πληροφορίας".

alt