Google+
You can buy viagra αγορα and also get free cialis αγορα

alt
Ένα νέο σύστημα παραδόθηκε σε επιχειρησιακή λειτουργία από το εργαστήριο Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικότητας-eBusiness Lab (www.ebusiness-lab) του τμήματος Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία (www.epdo.teimes.gr) του ΤΕΙ Μεσολογγίου. Πρόκειται για μία εφαρμογή εκπαίδευσης από απόσταση (e-learning) η οποία παραδόθηκε και λειτουργεί στο Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού (www.hcc.edu.gr).

Το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού είναι ένας ιδιωτικός φορέας, ο οποίος έχει στόχο τη διάδοση της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού στα πλαίσια μίας πολυπολιτισμικής πραγματικότητας.
Από το 1995 δραστηριοποιείται και εξειδικεύεται στην οργάνωση μαθημάτων νέας ελληνικής για ξενόγλωσσους και στο σχεδιασμό πολιτιστικών προγραμμάτων με εκπαιδευτικό χαρακτήρα.

Τα μαθήματα απευθύνονται σε:

 • επαγγελματίες που εργάζονται ή επιθυμούν να εργαστούν με την ελληνική γλώσσα (διερμηνείς/ μεταφραστές, καθηγητές αρχαίας ελληνικής, επαγγελματικό προσωπικό πρεσβειών, επιχειρήσεων, κ.ά.)
 • ξενόγλωσσους φοιτητές Νέας Ελληνικής στο εξωτερικό και φοιτητές ελληνικών πανεπιστημίων
 • φιλέλληνες επισκέπτες - ομογενείς - μετανάστες/ πρόσφυγες που κατοικούν στην Ελλάδα
 • οποιονδήποτε επιθυμεί να βελτιώσει τα ελληνικά του ή να ξεκινήσει να μαθαίνει τη γλώσσα

Η e-learning πλατφόρμα σκοπό έχει να επιτρέπει στο Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού (ΚΕΠ) να προσφέρει ένα κατανεμημένο περιβάλλον μάθησης, το οποίο εξομοιώνει τη λειτουργία μίας παραδοσιακής τάξης διδασκαλίας με μία αντίστοιχη ηλεκτρονική.

Ο όρος Εκπαίδευση από απόσταση αναφέρεται σε ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα παροχής εκπαίδευσης με χρήση προηγμένων δικτυακών υπηρεσιών. Η εκπαίδευση από απόσταση αποτελεί το κλειδί για την παροχή εκπαίδευσης σε μεγάλο αριθμό ανθρώπων με αποδοτικό και οικονομικό τρόπο, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. Ένας φορέας που θέλει να είναι ανταγωνιστικός, χρειάζεται να εκπαιδεύεται γρήγορα αλλά και να ενημερώνεται συνεχώς για τις νέες εξελίξεις. Με τη χρήση της εκπαίδευσης από απόσταση δεν απαιτείται η μετακίνηση των μαθητών σε κάποιες «αίθουσες διδασκαλίας» με την παρουσία του εκπαιδευτή, αλλά επιτρέπεται, μέσω ενός πληροφοριακού συστήματος εκπαίδευσης από απόσταση, η προσπέλαση από μακριά της ζητούμενης πληροφορίας.

Η υπηρεσία εκπαίδευσης από απόσταση μπορεί να χωριστεί σε δύο (γενικές) κατηγορίες:

 • Εκπαίδευση με την «ζωντανή» παρουσία εκπαιδευτή (Σύγχρονη). Σε αυτή την περίπτωση το μάθημα διεξάγεται σε προκαθορισμένο χρόνο. Οι εκπαιδευόμενοι παρακολουθούν «ζωντανά», ακούν τον εκπαιδευτή και είναι σε θέση να διακόψουν τη ροή του μαθήματος για την υποβολή ερωτήσεων, δημιουργώντας έτσι μια «ζωντανή» ηλεκτρονική τάξη. Ο εκπαιδευτής μπορεί σε αυτή την περίπτωση (όπως και στη διεξαγωγή μαθήματος σε μια συμβατική τάξη) να ελέγχει πλήρως και να διευθύνει τη ροή του μαθήματος. Για λόγους εξοικονόμησης πόρων του δικτύου ο κάθε εκπαιδευόμενος μπορεί να βλέπει κάθε φορά μόνο έναν από τους συμμετέχοντες (ή τον εκπαιδευτή ή τον εκπαιδευόμενο που έχει πάρει το λόγο για να υποβάλλει ερώτηση), συνεπώς δε συνίσταται η χρήση τηλεδιάσκεψης για την υλοποίηση σύγχρονης εκπαίδευσης. To εκπαιδευτικό υλικό του μαθήματος θα πρέπει να διανεμηθεί στους εκπαιδευόμενους που έχουν επιλέξει την παρακολούθησή του, είτε πριν την έναρξη του μαθήματος και να αποθηκεύεται τοπικά ή να παραδίδεται κατά τη διάρκεια της διάλεξης (κάτι που μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα αν η υφιστάμενη δικτυακή υποδομή δεν επαρκεί καθ’ όλη τη διάρκεια του μαθήματος για τη μετάδοση δεδομένων πραγματικού χρόνου).
   
 • Εκπαίδευση σε χρόνο που επιλέγει ο χρήστης (Ασύγχρονη). Σε αυτή την περίπτωση ο χρήστης αποκτά πρόσβαση σε πηγές πληροφοριών από όπου είναι σε θέση να «κατεβάσει» (download) ένα μάθημα τοπικά στο σταθμό εργασίας του και να το παρακολουθήσει είτε καθώς το «κατεβάζει» ή σε χρόνο και με ρυθμό που επιλέγει ο ίδιος. Η πλοήγηση στην ασύγχρονη εκπαίδευση γίνεται με χρήση τεχνολογιών υπερμέσων, ώστε να διευκολύνεται η παρακολούθηση του μαθήματος με τον τρόπο που έχει οριστεί από τον εκπαιδευτή και να επιταχύνεται η εκ των υστέρων επανάληψη συγκεκριμένων ενοτήτων του μαθήματος. Δεν απαιτείται γενικά σε αυτή την περίπτωση η μετάδοση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο αφού ο χρήστης μπορεί να επιλέξει την τοπική αποθήκευση ενός μαθήματος και τη εν συνεχεία παρακολούθησή του.

Σε ένα περιβάλλον εκπαίδευσης από απόσταση δε είναι απαραίτητο κάποιος να είναι υποχρεωμένος να παρακολουθεί την εκπαίδευση απομονωμένος (στο σπίτι, στο σχολείο ή στο περιβάλλον εργασίας) κάτω από την καθοδήγηση κάποιου που βρίσκεται σε κάποιο απομακρυσμένο κόμβο. Στο περιβάλλον της υπηρεσίας μπορούν να συνδυάζονται διάφοροι τρόποι εκπαίδευσης, όπως συνεργατική μάθηση και εκπαίδευση με τη ζωντανή ή όχι παρουσία του εκπαιδευτή. Η χρήση της Τηλεματικής δεν αποτελεί αυτοσκοπό, συνιστά όμως ένα τρόπο με τον οποίο μπορούν να επιτευχθούν συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί στόχοι, όπως αυτοί που περιγράφονται παρακάτω:

 • Ανανέωση των παιδαγωγικών μεθόδων και περιβαλλόντων στα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
 • Δημιουργία ερεθισμάτων για τη διάχυση πληροφοριών και εκπαιδευτικού υλικού μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων σε όλο τον κόσμο.
 • Ενθάρρυνση της συνεργασίας, που από μόνη της αποτελεί μια πολύ καλή παιδαγωγική τεχνική.
 • Υποκίνηση του ενδιαφέροντος των εκπαιδευομένων μέσω της χρήσης αποτελεσματικού και σύγχρονου υπολογιστικού εξοπλισμού για τη διεξαγωγή των μαθημάτων.
 • Αποτελεσματική μετάδοση και διανομή του εκπαιδευτικού υλικού στους εκπαιδευόμενους.

Η παροχή της υπηρεσίας θα χρεώνεται. Ο πελάτης-σπουδαστής θα προπληρώνει τη σειρά των 10 μαθημάτων και θα λαμβάνει ένα κωδικό εισόδου, αφού πρώτα ενημερωθεί αναλυτικά για τις προσφερόμενες υπηρεσίες, το κόστος, τον εξοπλισμό που θα χρειαστεί κλπ. Ένα μάθημα θα είναι εισαγωγικό, για να γνωρίσει στην αρχή το περιβάλλον μάθησης, τους εκπαιδευτές και τους συμμαθητές του, να εκφράσει τις ανάγκες και τις προσδοκίες του και για να δει τις απαιτήσεις του μαθήματος. Στη συνέχεια οι εκπαιδευτές θα τον ενημερώνουν προσωπικά για το πρόγραμμα σπουδών, τους στόχους, το χρονοδιάγραμμα επίτευξής τους και τις ασκήσεις που θα παραγάγουν για τον ίδιο, με βάση όσα κατέθεσε στη αρχή. Με τη ολοκλήρωση των 10 μαθημάτων θα υπάρχει γραπτό και ίσως και προφορικό τεστ, ανάλογα με τις ανάγκες που δήλωσε ο σπουδαστής ότι έχει, και στη συνέχεια θα του χορηγείται πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Στην υπηρεσία θα εμπλέκονται ένας ή δύο καθηγητές της επιχείρησης καθώς και ένας οργανωτικός υπεύθυνος/ υπεύθυνος συντονισμού. Οι συνεργάτες αυτοί θα ενημερωθούν και θα εκπαιδευτούν έγκαιρα, πριν ακόμη αρχίσει να προσφέρεται η υπηρεσία προς τους εκπαιδευόμενους.

Η νέα υπηρεσία δεν έρχεται σε σύγκρουση, αλλά αντίθετα συμπληρώνει τις υφιστάμενες υπηρεσίες παροχής γλωσσικής εκπαίδευσης εκ μέρους της επιχείρησης. Οι ίδιοι καθηγητές θα συνεχίσουν να εργάζονται και σε πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία σε συμβατική τάξη, αλλά τώρα θα είναι πιο ώριμοι να συνεργαστούν και να κατανοήσουν ακόμη πληρέστερα τα προβλήματα μάθησης, τα ζητήματα ανάπτυξης των μαθησιακών κίνητρων, τα θέματα της αυτοπειθαρχίας που χρειάζεται για να μάθει κανείς σωστά μια ξένη γλώσσα.

Η επιχείρηση διαθέτει μεγάλη βάση δεδομένων με επαφές για ξενόγλωσσους σπουδαστές που ενδιαφέρονται για την ελληνική στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και βάση επαφών για σημεία διάδοσης της νέας υπηρεσίας (Πανεπιστήμια εξωτερικού, σύλλογοι ομογενών, πρεσβείες, ελληνικές ταβέρνες και βιβλιοπωλεία, κλπ) έτσι ώστε να θεωρεί πως η εμπορική αξιοποίηση της νέας υπηρεσίας θα είναι πολύ επιτυχής.

Η υπηρεσία θα διατίθεται αποκλειστικά από ηλεκτρονικά κανάλια, ενώ θα είναι δυνατό στους εκπαιδευόμενους να επικοινωνούν τηλεφωνικώς, σε συγκεκριμένες ώρες και ημέρες, με τους εκπαιδευτές τους. Οι εκπαιδευτές θα παραδίδουν στον υπεύθυνο συντονιστή της υπηρεσίας σειρά καταλόγων και αξιολογήσεων της κατά καιρούς επικοινωνίας με τους σπουδαστές.

Η συγκεκριμένη υπηρεσία χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα eServicers. Η ενίσχυση της εταιρίας για την παροχή νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Κοινωνία της Πληροφορίας".

Δείτε το δημοσίευμα της εφημερίδας ΑΙΧΜΗΣ και της Εθνική ΗΧΩ για το σύστημα εκπαίδευσης από απόσταση του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού. Επίσης ακούστε τη συνέντευξη που έδωσε ο Διευθυντής του eBusiness Lab στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ι.Π. Μεσολογγίου.

alt