Google+
You can buy viagra αγορα and also get free cialis αγορα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ένα επιτυχημένο κατάστημα έχει μια απλή φόρμουλα. Αρχικά, πρέπει να είναι προσιτό σε όλους. Πρέπει να είναι ελκυστικό και επισκέψιμο. Εσωτερικά, ο πελάτης πρέπει να μπορεί να κινηθεί άνετα μέσα στο κατάστημα και να βρίσκει αυτό που χρειάζεται. Πρέπει να μπορούν να εξετάζουν το εμπόρευμα και να λαμβάνουν πληροφορίες για αυτό. Τέλος, πρέπει να μπορούν να ολοκληρώνουν με επιτυχία μια αγορά.
Για πρώτη φορά στην ιστορία, μια επίπεδη επιφάνεια προσποιείται ηλεκτρονικά ένα φυσικό κατάστημα 'τούβλων και ασβεστοκονιαμάτων' (bricks and mortar).  Παρά τους περιορισμούς αυτού του ψηφιακού μέσου σε εικόνες και κείμενο, εφαρμόζοντα οι ίδιες φόρμουλες για επιτυχία και όχι μόνο. Αντί για διπλωματούχους αρχιτέκτονες, σχεδιαστές εσωτερικού χώρου, λιανικούς διακοσμητές, συμβούλους φωτισμού και επαγγελματικό προσωπικό πώλησης, η ομάδα σχεδίασης Ιστού είναι υπεύθυνη για όλη την εργασία. Δημιουργούν μια διάταξη δυο διαστάσεων του μαγαζιού, τη γεμίζουν με εμπόρευμα, την
εφοδιάζουν με μια ηλεκτρονική παράδοση πληροφοριών και εγκαθιστούν το απαραίτητο πρόγραμμα για περιήγηση και αγορά.
 Μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις του καταναλωτή διαδικτυακού εμπορίου αντισταθμίζει την αισθητήριο στέρηση. Τρεις από τις πέντε αισθήσεις είναι απούσες, οι άλλες δυο είναι περιορισμένες. Οι πελάτες πρέπει να στηρίζονται στις οπτικές πληροφορίες που παράγονται από εικόνες και κείμενα. Το πολύ γνωστό ρητό 'Μια εικόνα αξίζει όσο χίλιες λέξεις' λαμβάνει νέα σημασία για το λόγω ότι μια ιστοσελίδα δεν είναι ένα άνετο μέσο για να διαβάζει κανείς μια μεγάλη ποσότητα κειμένων. Όταν τα γραφικά και το χρώμα χρησιμοποιούνται σωστά, μεταδίδουν την αξία του προϊόντος, δίνουν κίνητρο στον πελάτη να το αγοράσει και παρέχει μια θετική εμπειρία αγοράς.                                                                                                                                                      Εδώ βρίσκεται το κλειδί. Όπως ακριβώς ένα κατάστημα κατασκευάζεται από στερεό υλικό, το χρώμα είναι το βασικό κατασκευαστικό υλικό των δυσδιάστατων εικόνων καθώς και οι οπτικές εμπειρίες. Το χρώμα παίζει κεντρικό ρόλο στο βασικό σχέδιο μιας ιστοσελίδας και συγχρόνως παραδίδει δυναμικούς συνειρμούς και υποσυνείδητα μηνύματα.                                                                                                                                            Σημαντικές στατιστικές αξίζει να αναφερθούν. Πρώτον, έρευνα αγοράς δείχνει πως πάνω από το 80% των οπτικών πληροφοριών σχετίζεται με το χρώμα. Με άλλα λόγια, ένα λειτουργικό χρώμα μεταβιβάζει πληροφορίες και/ή εφοδιάζει τον χρήστη με κάποια άλλα λειτουργικά οφέλη. Δεύτερον, ψυχολόγοι του μάρκετινγκ δηλώνουν πως μια διαρκής εντύπωση δημιουργείται μέσα σε 90 δευτερόλεπτα και πως το χρώμα μετράει κατά 60% στην αποδοχή ή την απόρριψη ενός αντικειμένου, ατόμου, τόπου η περίστασης. Γιατί οι χρωματικές εντυπώσεις είναι συγχρόνως γρήγορες και μακράς διάρκειας, η αποτελεσματική χρήση χρώματος είναι βασική για την επιτυχία του ηλεκτρονικού εμπορίου. Τα λάθος χρώματα μπορούν να είναι μεγάλο σφάλμα, αφού μπορούν να επηρεάσουν την αγορά κάθε αντικειμένου καθώς και την ιστοσελίδα ολόκληρη.                                                                                                                             Δυστυχώς, πολλοί άνθρωποι παρεξηγούν αυτές τις στατιστικές και πιστεύουν πως το σωστό χρώμα (ή χρώματα) θα δώσει αμέσως κίνητρο στον κόσμο να αγοράσει το προϊόν σε κάποιο φυσικό κατάστημα. Επίσης, πολλοί πιστεύουν πως το σωστό χρώμα είναι μια 'μαγική σφαίρα' για την επιτυχία του ηλεκτρονικού εμπορίου. Η κατάσταση είναι πολύ πιο σύνθετη. Το χρώμα πρέπει να λειτουργεί επιτυχημένα σε πολλά επίπεδα συγχρόνως. Πρώτα, σε τεχνικό επίπεδο, τα χρώματα πρέπει να είναι τόσο ακριβή όσο η υπάρχουσα τεχνολογία Οπτική Σχεδίαση Στο Διαδίκτυο το επιτρέπει, ενώ, την ίδια στιγμή, πρέπει να ακολουθούν τους κανόνες της οπτικής. Δεύτερον, αφού μια σειρά χρωμάτων έχει τραβήξει και κρατήσει την προσοχή ενός επισκέπτη, πρέπει να επιτύχει στην μεταβίβαση των κατάλληλων πληροφοριών. Τρίτον, τα χρώματα πρέπει να λειτουργούν επαρκώς ως το πρωταρχικό δομικό στοιχείο στο σχέδιο του καταστήματος, διάταξη της ιστοσελίδας. Γι' αυτή την ικανότητα, το χρώμα πρέπει να δημιουργεί κατάλληλα χωρικά και 'πλοηγικά' αποτελέσματα στη σελίδα και την ιστοσελίδα συνολικά. Τέταρτο, ως το πρωταρχικό αισθητικό εργαλείο, τα χρώματα πρέπει να δημιουργούν την αίσθηση μιας οπτικής αρμονίας, καθώς και να διατηρούν και να αυξάνουν το ενδιαφέρον των πελατών στην εμπειρία της αγοράς.


ΑΡΧΕΙΑ

pdf Κείμενο πτυχιακής

odp Παρουσίαση