Contact

For further information, please contact the organizers:

Spiros Sirmakessis: syrma@teimes.gr

Maria Rigou: rigou@ceid.upatras.gr

Evanthia Faliagka: efaliaga@teimes.gr