Τη συμμετοχή του εργαστηρίου στο 9th Workshop on Intelligent Techniques for Web Persoanlization πρότεινε η οργανωτική του επιτροπή με την πρόταση στο Διευθυντή του Εργαστηρίου για συμμετοχή στο International Programme Committee στο 9th Workshop on Intelligent Techniques for Web Persoanlization at IJCAI'11. http://ls13-www.cs.uni-dortmund.de/homepage/itwp2011/index.shtml.

The following are some of the issues and topics that will be addressed at the workshop.