Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για τις εφαρμογές του Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία - ΕΛΣΤΑΤ

Συμβόλαιο συντήρησης online εφαρμογών της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για όλο το 2016 υπέγραψε το εργαστήριο. Στα πλαίσια του έργου αυτού, το eBusiness & UX Lab έχει αναλάβει την επιχειρησιακή λειτουργία των eGoverment εφαρμογών που προσφέρει στους πολίτες η ΕΛΣΤΑΤ. Στις εφαρμογές αυτές συμπεριλαμβάνονται οι εφαρμογές: